Skip to content
Menu

ZAKRES I OKRES GWARANCJI NA ORYGINALNE CZĘŚCI I AKCESORIA BMW.

 • Gwarancja jest udzielona na okres 24 miesięcy od daty zakupu części w punktach sprzedaży lub jej montażu w zakładzie ,który zakupił część u Dealera BMW Polska.
 • Warunkiem respektowania gwarancji jest przedstawienie Karty Gwarancyjnej i  faktury z datą sprzedaży na części numerowane (silnik , skrzynia biegów , przekładnia główna ,  pompa paliwa wysokiego ciśnienia , turbina , przekładnia kierownicza ) oraz faktury z datą sprzedaży na pozostałe części.
 • Gwarancja na oryginalne części i akcesoria nie ma zastosowania w przypadku jeśli wykryte wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące  w rzeczy samej.
 • Upoważnieni do rozpatrzenia reklamacji w ramach gwarancji na części  są wyłącznie Dealerzy BMW Polska ,których lista znajduje się na stronie internetowej www.bmw.pl
 • Reklamowana część musi być zamontowana w samochodzie . Sprawdzeniu podlega  przyczyna  wystąpienia usterki części i prawidłowość jej montażu zgodnego z technologią producenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nie związanych z wadą części reklamacja zostaje oddalona.
 • Gwarancja na zespoły elektroniczne (sterowniki elektroniczne , elementy elektronicznego zabezpieczenia pojazdu , elementy sytemu bezpieczeństwa biernego) oraz części kodowane może być rozpatrywana wyłącznie gdy były one  montowane  u Dealerów BMW Polska
 • Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Dealerów BMW Polska przy użyciu oryginalnych części BMW zgodnie z zalecaną przez producenta technologią.
 • W wypadku uznania reklamacji Dealer BMW Polska dokonuje wymiany części bezpłatnie.
 • Żądanie dokonania naprawy powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wady, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej stwierdzenia.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

 • Normalnego zużycia eksploatacyjnego.
 • Uszkodzeń powstałych na skutek niedochowania należytej staranności podczas użytkowania pojazdu , niewłaściwej i niezgodnej z Instrukcją Obsługi eksploatacji pojazdu, oraz wypadków losowych (kolizje drogowe, pożar, kradzież, włamanie itp.).
 • Kosztów standardowej obsługi  i czynności regulacyjnych wykonywanych zgodnie z Systemem Przeglądów Technicznych producenta pojazdów jak również kosztów materiałów eksploatacyjnych.

UTRATA GWARANCJI

 • Niewykonanie przeglądów i czynności obsługowych zgodnie z Systemem Przeglądów Technicznych producenta pojazdu lub nie potwierdzenie tychże w Książce Serwisowej ,  na fakturze zakupu lub w Karcie Gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji na zamontowaną część lub zespół. Dotyczy to części i zespołów , których kontrolę przewiduje System Przeglądów Technicznych pojazdu.